Dacii şi energia liberă Partea a doua

E ilogic

Spuneam că am o nelămurire urmare căreia vin şi întreb acum… cum oare de  avem după epoca pietrei pe cea a cuprului şi abia apoi pe cea a fierului ?… E ilogic căci  fierul se extrage mult mai uşor din minereuri decât cuprul, iar fierul ca metal poate fi folosit fără aliere, simplul carbon provenit din cărbunele din furnal putându-l transforma într-un oţel destul de bun pentru a fi folosit la crearea unor unelte utile…

Pe când atât cuprul cât şi aurul  pentru a putea fi utilizabile  trebuie durificate prin aliere cu alte metale. Astfel cuprul se aliază cu cositorul pentru a putea forma bronzul iar aurul cu argintul şi cuprul pentru a putea deveni suficient de tare ca să reziste prelucrărilor ulterioare.  Dacă cuprul aurul şi argintul sunt adesea asociate în zăcăminte comune, pentru obţinerea  bronzului e nevoie de cositor care, nu se găseşte  decât în extrem de puţine locuri pe planetă şi de cele mai multe ori nu e  asociat cuprului şi aurului…  

Ca urmare cum a fost posibilă apariţia bronzului înaintea oţelului, şi cum s-au întâlnit  cuprul cu cositorul, când de obicei nu se găsesc în aceleaşi zăcăminte ?…

Apariţia acestor aliaje nu ar fi putut să se petreacă decât în urma unor necesităţi tehnologie mult superioare celor la care se presupune că era omenirea la data respectivă… Nici un om al epocii pietrei nu avea practic nevoie  nici de aur nici de argint precum de asemenea nici de cupru sau de aliajul acestuia cu cositorul, bronzul… toate erau matale destul de moi, care nu aveau nici o utilitate pentru un om ce avea nevoie de vârfuri de suliţe, de cuţite, topoare, sape, târnăcoape, ghioage şi altele care constituie unelte  indispensabile în lupta cu o natură sălbatică dominată de tot felul de prădători mult mai puternici decât firava fiinţă pe două picioare… Dacă aş fi fost un om al acelor vremuri pentru nimic în lume nu aş fi renunţat la toporaşul meu din silex ( a căror muchii tăietoare sunt comparabile cu ale unui brici modern  şi care este una din cele mai dure şi grele roci ) pentru a-l înlocui cu un toporaş din cupru sau bronz, decât dacă aş fi fost pur şi simplu inconştient… Păi cu un topor din silex aş fi tăiat un copăcel de trei ori  mai repede decât  cu un topor de bronz… Şi atunci…?

Doar într-o singură situaţie aş fi acceptat să înlocuiesc toporul din piatră cu unul din orice metal ( toate metalele sunt mai moi decât silexul ) : atunci când o putere mult peste mine mi-ar fi impus forţat să fac asta… ori tocmai asta spun scrierile străvechi ale omenirii… că oamenii străvechi au lucrat în mine şi în oraşele zeilor, pentru bunăstarea zeilor…  

Atunci când omul primitiv a fost forţat să devină sedentar adunându-se în grupuri mari şi întemeind localităţi, nu a făcut-o cu de la sine putere ci împins de o civilizaţie superioară care l-a obligat să facă asta…

Iar aurul şi cuprul  au fost şi atunci cum sunt şi acum metale ale unei tehnologii înalte, metale fără de care o civilizaţie electrică nu poate fi concepută…

Zeii de atunci, foloseau aceste metale  pentru tehnologiile pe care le stăpâneau, tehnologii bazate pe electricitate  iar omul folosea aceleaşi metale  din obligaţie, căci alt material nu i se permitea să folosească. Având unelte din metale moi, nu era prea periculos şi nici  nu avea prea multe şanse să reuşească să se elibereze din jugul supunerii către zeii lui…

Aceste fapte sunt documentate în aceste scrieri străvechi scrieri pe care dacă le-au cunoscut, profesorii noştri, le-au considerat nişte basme…. Iar dacă cumva au fost conştienţi că sunt  cronici ale unor evenimente de demult,  nu au avut voie să ne spună asta, căci programele de învăţământ de pe întreaga planetă  stabilesc începutul istoriei umanităţii în urmă cu circa şase mii de ani…

Înainte, a fost doar omul primitiv din epoca pietrei care se lupta cu animalele feroce  folosind unelte din piatră şi adăpostindu-se-n peşteri…

De fapt societatea pământeană, atunci, ca şi în prezent era divizată în două pături  distincte despărţite de mii de ani de evoluţie tehnologică. Cei care stăpâneau tehnologia, un număr destul de redus de indivizi – zeii, şi masele largi, triburi de pământeni trăind la limita dintre epoca pietrei şi cea a metalelor…

Metalele nobile, pe care aceştia din urmă le scoteau din adâncuri pentru acele elite, asigurau menţinerea „civilizaţiei” lor belicoase. Noi cei de azi, doar putem bănui, ce era tehnologia stăpânită de aceştia pe vremurile acelea …

Mormintele inexistente din piramide

Sunt unii dintre noi care am mai aflat faptul că în nici o piramidă nu s-au descoperit mumii. Şi unii chiar s-au întrebat de unde le-o fi venit istoricilor ideea năstruşnică de a declara ca cestea erau morminte, de vreme ce în nici una nu s-a descoperit vreo mumie. Dar întrebarea mai grea care ne bântuie este : care a fost adevăratul scop al acestor construcţii imense ?

Ei bine, se pare că toate erau, nimic altceva, decât mari centrale electrice. Erau dispozitive de înaltă tehnologie care converteau energia universală de înaltă frecvenţă în electricitate, folosind  ansambluri complexe de rezonatori şi amplificatori de unde, care au existat cândva în aceste construcţii…

Nikola Tesla - universul

Nikola Tesla – universul

Marele inginer de origine istro-română ( istro-românii sunt urmaşi ai geto – dacilor de la sud de Dunăre ) Nikola Tesla spunea undeva: „dacă doreşti să înţelegi universul trebuie să te gândeşti la energie, frecvenţă şi vibraţie”. Tocmai pe asta se baza tehnologia zeilor de atunci… Marile construcţii megalitice perfect uzinate au fost realizate pentru şi cu această tehnologie electrică de înalt nivel tehnologic.

Numai că, la fel ca şi elitele actuale, cele de atunci erau  spirite nu prea evoluate, dominate de setea de putere, şi de un instinct belicos foarte periculos. Urmare este că în prezent arheologii găsesc urme ale unor oraşe distruse în cataclisme nucleare… care nu au fost doar cele trei pomenite mai sus…

Asemenea urme există pe tot arealul locuit în acele vremuri. Tehnologia aceea extrem de dezvoltată a dus la distrugerea unor super-civilizaţii rămase în memoria scrisă şi nescrisă a omenirii, cum ar fi Atlantida, Lemuria, Mu sau cum s-or mai fi numit… În momentul în care aceste super-civilizaţii ( în sensul de dezvoltări socio-economice ) au fost distruse,  zeii au început să piardă teren în faţa populaţiilor locale care deja se dezvoltaseră şi se răspândiseră suficient de mult…

Cum făcuseră oare asta ? Datorită zeilor civilizatori despre care ne vorbesc toate legendele lumii. Oricât de belicoasă şi avidă de putere ar fi fost societatea acelor zei, unii dintre ei, mai luminaţi la minte au înţeles că inechitatea aceea extremă dintre cele două lumi nu e normală şi au pornit o acţiune de civilizare a populaţiilor locale… Aceştia au rămas în memoria omenirii  ca personaje luminoase şi pline de bune intenţii…

Legenda-i istorie străveche

Deşi prea arar istoricii se apleacă asupra simbolisticii vechilor însemne grafice ale  tutor civilizaţiilor de pe glob, există două simboluri care se regăsesc doar în câteva areale geografice strict determinate, anume la noi şi în India şi care sunt cele mai vechi simboluri ale omenirii… vorbim de zvastică şi de simbolul dualităţii  bine/rău ( Yin/Yang ) …

Asupra acestor simboluri nici un istoric nu s-a aplecat  cu seriozitate,  oficial istoria afirmând că originea acestora se pierde-n negura timpurilor  fiind una incertă…

Oare ?… De fapt aceste două simboluri înglobează cel mai mare secret al  tehnologiilor zeilor, anume acela al  faptului că natura funcţionează prin procese ce se desfăşoară centripet nu centrifug, aşa cum tehnologia actuală foloseşte. Stau mărturie a provenienţei acestor simboluri  desenele de pe ceramica de Cucuteni, şi de pe armele şi podoabele strămoşilor noştri, unde apare frecvent spirala simplă, dublă sau triplă  înfăşurată dinspre  margini spre centru  precum şi simbolul străvechi al zvasticii….  Sunt dovezi ale faptului că strămoşii noştri îndepărtaţi cunoşteau acest fapt… ştiau că  forţele naturii se adună  amplificându-se  prin rotaţii centripete…

Stau mărturie  roata cu făcaie şi  în general întreaga tehnologie ancestrală  a străbunilor noştri…

Simbolurile stravechi

Simbolurile stravechi

Zeii se presupune că ar fi plecat  acum 4037 de ani… dar au rămas slugile lor… şefi ai triburilor, cei cărora pentru supunerea lor, zeii le-au promis marea cu sarea… elitele de azi nu sunt alţii decât urmaşii acelor slugi… urmaşi care au întemeiat majoritatea caselor regale  de pe glob ( aşa zis-a aristocraţie neagră )…

Dacă zeii au plecat, tehnologia lor  a rămas… şi sunt zone unde aceasta încă există… fireşte că probabil nu integral, dar o parte din ea încă există… Faptul că nu ştiau s-o folosească şi că nu aveau acces la ea a făcut ca secretul asupra ei să fie instituit sub cele mai  drastice pedepse… Iar controlul acestui secret a fost trecut cum era firesc în sarcina unor organizaţii secrete. Pe fiecare continent au existat şi încă există ordine şi organizaţii secrete care la prima vedere sunt organizaţii caritabile, dar care  structurate pe nivele de putere şi acces la informaţii, de la anumite nivele în sus au ca sarcină expresă păstrarea secretului asupra acestor tehnologii. Unele din aceste tehnologii şi locaşurile lor au fost uitate prin destrămarea  acelor organizaţii  în furtunile  istoriei zbuciumate a omenirii. Despre altele nu s-a ştiut niciodată.

Dar toate legendele lumii abundă de povestiri despre  oraşele subterane secrete ale zeilor… Şi dacă până de curând toate acestea au fost catalogate de istorici drept basme, odată cu apariţia internetului şi creşterea exponenţială a posibilităţilor de informare ale maselor largi, unele dina ceste secrete nu au mai putut fi păstrate. Cine ştie să caute va găsi pe imensitatea reţelei internet o sumedenie de dovezi ale existenţei zeilor  cuceritori precum şi ale zeilor civilizatori… Unul dintre aceştia ultimi a fost şi pe meleagurile noastre… A rămas în amintirea poporului nostru cu numele de Zamolxe… personaj care după ani mulţi de ucenicie pe lângă mari preoţi egipteni, păstrători ai secretelor zeilor, va reveni pe meleagurile natale, pentru a se retrage pentru alţi mulţi ani într-o misterioasă locuinţă subterană aflată în munţii – legendele spun că s-ar fi aflat în Bucegi…

Oficial nu există dovezi

Şi poate că totul ar fi rămas  un simplu basm, o legendă frumoasă, dacă la excavaţiile pentru fundaţia castelului Peleş nu s-ar fi descoperit un număr de circa 300 de plăci din aur pur, inscripţionate cu  scriere ciudată necunoscută…

Plăcile au o suprafaţă extrem de fină, ceea ce duce la concluzia că matriţele au fost realizate din materiale cel puţin la fel de fine ca cele mai fine matriţe folosite azi. Acele plăci au fost copiate în plumb… Nu ştiu să spun dacă toate sau doar cele care urmau să fie topite… ştiu doar că o parte din plăcile originale din aur încă există. Nu multe… vreo opt – zece… de asemenea până în urmă cu două trei decenii au existat şi celelalte – copiile lor în plumb… Au existat şi fotografii ale lor, care au permis unui cercetător ambiţios ( Dan Romalo ) ca după o muncă de mai mulţi ani să reuşească descifrarea acelui scris …

S-a dovedit că acel scris este  limba vechilor geto-daci iar conţinutul plăcilor este o cronică amplă care cuprinde nu doar genealogia multor regi daci anteriori, dar şi o sumedenie de date despre viaţa de zi cu zi a geto-dacilor…

Şi poate că nu ar fi însemnat nimic dacă, prin tehnici superioare de datare a metalelor nu s-ar fi stabilit de către  specialişti  ai mai multor institute de studii metalurgice, faptul că plăcile originale ( cele care mai există ) au fost turnate din aur nativ provenit de la Roşia Montană, în urmă cu 16 000 de ani… Istoria oficială spune că acum 16 000 de ani  eram încă în epoca de piatră…  

Şi poate că totul nu ar fi fost decât un simplu basm dacă prin 1973 la Aiud nu ar fi fost descoperită o piesă din aluminiu ( 90 % ) în aliaj cu alte metale  rare, descoperite abia în ultimul secol ( zirconiu, cadmiu, nichel, cobalt, bismut ), a cărei vechime este de circa 80 000 de ani. Iar aluminiul nu se poate extrage decât prin electroliză, proces tehnologic pe care omenirea îl stăpâneşte doar de circa 100 de ani…

Placa Sinaia si talpa Aiud

Placa Sinaia si talpa Aiud

 Şi poate că iar nu ar fi fost nimic… Dar încă din antichitate strămoşilor noşti li se spunea cu respect şi veneraţie  poporul străvechi al civilizaţiei, arieni… iar dovezile  arheologice din ultima sută de ani arată că întreaga civilizaţie europeană şi asiatică provine de aici… de pe malurile Dunării, de la poalele munţilor Carpaţi… Vedele spun clar acest fapt… Populaţii îndepărtate locuitori ai unor insule de pe lângă ţărmurile  Asiei de Este  au conştiinţa faptului că se trag din Carpaţi, şi acest fapt este confirmat de testele ADN…

Civilizaţiile de înalt nivel moral şi spiritual au fost mai multe în istoria omenirii, toate având la origini acei zei civilizatori… şi toate având  origini străvechi au asistat la dispariţia acelor super-civilizaţii…  distruse în cataclisme nucleare. Ele ştiu ce înseamnă folosirea fără discernământ  a tehnologiilor care  în prezent sunt ascunse departe de cunoaşterea lumii…

Întâmplarea sau destinul, a făcut ca dintre acele civilizaţii să nu mai supravieţuiască în prezent decât două… a noastră… şi cea aflată pe locul unde a existat cartierul general al acelor zei din străvechime… urmaşii sumerienilor… civilizaţia irakiană. Noi prin descendenţa directă din Traco-Geto-Daci suntem urmaşii arienilor, unul din primele popoare civilizate şi civilizatoare ale omenirii…

Şi tot destinul a făcut ca să rămânem  mii de ani pe locul unde ne-am născut, pe locul uneia din cele câteva locaţii de pe glob unde aurul este din abundenţă şi este nativ şi de o calitate deosebită…

Dacă zeii ne-au părăsit, urmaşii lor au căutat de lungul întregii istorii a omenirii să facă ca această ultimă rămăşită de popor civilizator să dispară…

Indiferent ce credem actual sau ce au dorit şi doresc elitele să ne facă să credem prin  istoria care ne este predată în şcoli… adevărul este că dincolo de patriotismul normal la un popor străvechi,  a existat mereu un motiv mult mai important pentru care poporul acesta a luptat  până la ultima suflare pentru a apăra acest teritoriu… Şi adevărul acesta a ieşti la lumină abia de curând…

Există declaraţii ale unor ofiţeri din diferite structuri de securitate de pe glob care au spus în repetate rânduri că unul din importantele ţeluri ale structurilor lor, a fost acela de a face să dispară această ţară…

Şi poate că şi aceste afirmaţii ar fi fost doar nişte simple bazaconii, dacă de curând nu s-ar fi descoperit  chiar în muntele pe care legenda îl desemnează ca locaş al zeului civilizator suprem al poporului nostru, Zamolxe, o structură subterană  imensă, în care există o tehnologie  de necrezut.

Se spune că nimeni nu a reuşit să pătrundă în acea cameră pentru a beneficia efectiv de ce se află acolo… Se pune că întreaga construcţie subterană de înalt nivel tehnologic este protejată de un câmp de forţe impenetrabil…

Câmp de forţe !… Aceasta-i o noţiune pe care o întâlnim doar în filmele SF… Şi poate că ar fi rămas  iar un basm SF totul, dacă nu ar fi scăpat pe ici pe acolo informaţii conform cărora, datorită acestei construcţii subterane în prezent există un şantaj reciproc la cele mai înalte nivele diplomatice între statul român şi cel american care a descoperit această locaţie  folosindu-se de sateliţii de spionaj militar…

Sfinxul din Bucegi

Sfinxul din Bucegi

Poate că nu ar fi fost totul decât un basm, dacă unora nu le-ar fi părut suspect faptul că atât poporul irakian cât şi cel român de circa 15 – 20 de ani fac obiectul unor acţiuni concertate de distrugere sistematică…

Mai există  alte mărturii ale unor ofiţeri din anumite structuri de spionaj care ar fi afirmat că între  misterioasa  peşteră de sub Platoul de pe muntele Omu şi o locaţie străveche identică aflată în Irak s-ar întinde un tunel de legătură…

Şi nu ar fi fost totul decât un zvon dacă nu s-ar fi aflat de curând că în 1973 dintr-una din minele străvechi de la Roşia Montană s-a dezgropat scheletul unui dac de 10 m înălţime, schelet care a ajuns  cu ajutorul structurilor secrete direct la Moscova. Şi iar nu ar fi fost decât un zvon dacă datorită internetului nu s-ar fi aflat că anul trecut, exact de sub locul unde a fost îngropat acel uriaş s-a scos un bloc imens paralelipipedic estimat la o greutate de peste o mie trei sute de tone… bloc realizat dintr-un aliaj de aur şi wolfram … Acest bloc a fost tăiat în opt bucăţi care au fost date aproape de pomană firmei canadiene RMGC contra a 6% din valoarea aurului încorporat…

Şi nu-ar fi fost poate decât un zvon dacă la scoaterea blocului de aliaj dedesubt nu s-ar fi găsit intrarea într-un oraş subteran străvechi care are de asemenea o tehnologie extraterestră  mult peste ce există oriunde pe pământ…

Trădarea e uriaşă având în vedere faptul că acel bloc era acoperit în întregime cu o scriere străveche  ( probabil mult mia veche de 10 000 de ani… )

Şi totul nu ar fi fost decât un zvon… dar  e suspectă perseverenţa cu care atât canadienii cât şi autorităţile române vor să ascundă intrarea acelor mine, sub cel mai mare din lume, lac de nămol cianurat… 

Şi nu ar fi fost totul decât o fantasmagorie, dacă scrierile străvechi ale sumerienilor nu ar  pomeni pe undeva că între cele câteva locaţii în care zeii exploatau aurul pe pământ erau  reţele de transport ultrarapide care permiteau acestora să ajungă de la o mină la cealaltă în cel mai scurt timp… Şi dacă toate mitologiile celor mai vechi popoare ale lumii nu ar avea legende care fac referire la  oraşele subterane ale zeilor legate între ele prin tuneluri transcontinentale… şi dacă aceste tuneluri nu ar fi fost dezgropate pe ici pe acolo  şi printre altele nu doar în Bucegi şi  la Roşia montană ci şi prin Moldova de azi… tuneluri tăiate în stâncă cu o tehnologie  mult peste cea actuală, şi prin care se poate circula cu camioane de mare tonaj…

Şi încă odată, poate că toate acestea ar fi rămas simple presupuneri, basme, povestiri SF, dacă  nu ar fi stat mărturie  întărind povestirile scrierilor sumeriene, scheletele de uriaşi dezgropate în diferite locaţii pe planetă, printre care şi în mai multe locuri pe teritoriul ţării noastre, unde există cimitire cu zeci de morminte… Sau  craniile  prelungite a căror capacitate  este de două ori mai mare decât a omului modern, printre acestea fiind craniile  marii majorităţi a faraonilor egipteni din primele dinastii.

Ştiinţa oficială s-a ferit să ne spună aceste fapte, dar acum graţie răspândirii rapide a fotografiilor prin internet, oricine poate admira craniul reginei Nefertiti sau a celui ce i-a urmat la domnie, Tutankamon, cranii care  au o formă prelungă şi un volum neobişnuit de mare…precum şi craniile foştilor regi ai civilizaţiilor preincaşe şi incaşe…

Noi ca urmaşi ai arienilor străvechi am apărat cu sângele şi viaţa noastră aceste meleaguri… şi poate că în afara „sărăciei şi neamului” am apărat o moştenire mult mai importantă… moştenirea unei foarte evoluate civilizaţii tehnologice…

http://www.efemeride.ro/orasul-subteran-al-zeilor-din-rosia-montana

http://adevarul2012.blogspot.ro/2013/10/vrem-adevarul-despre-aurul-furat-de-la.html

http://romaniaesoterica.blogspot.ro/2009/01/pentagonul-spioneaza-cu-sateliti.html

http://cultural.bzi.ro/povestea-scheletului-urias-descoperit-la-rosia-montana-6119

Ce faci când legenda se confirmă ? Minţi în continuare !

Depinde doar de dumneavoastră dacă veţi dori să credeţi sau nu… Eu ştiu doar un lucru… anume că 10 % din marii inventatori ai omenirii se trag de pe aceste meleaguri. E o cifră imensă dacă raportăm populaţia ţări noastre la populaţia globală. Faptul că poporul nostru nu a dus niciodată un război de cucerire, faptul că de-a lungul istoriei noastre multimilenare am fost mereu, şi mereu, sistematic şi obsesiv atacaţi de marile puteri…

Totdeauna mi s-a părut suspect acest lucru… Ce nevoie ar fi avut marile puteri de sărăcia noastră ?!… Dar sărăcia noastră  se datora unui înalt nivel spiritual… sub pământul acestei sărăcii zace unul din cele mai bogate zăcăminte de minereuri  de metale rare de pe planetă…

http://apostoldoru.blogspot.ro/2013/10/rosia-montana-o-biblioteca-de.html?spref=fb

 …şi dacă povestea camerei de sub Sfinx şi a oraşului subteran de la Roşia Montană e reală, aici există şi cea mai evoluată tehnologie de pe glob…

Poporul nostru are un proverb străvechi care spune : „Nu iese fum fără foc !”

Se zvoneşte că acum circa 15 – 20 de ani când americanii au descoperit această cameră ar fi avut surpriza să constate că de fapt noi ştiam de ea. Iar când au cerut acces la ea… l-ar fi primit neaşteptat de uşor… pentru a descoperi că de fapt nu pot intra. Şi când au încercat să forţeze intrare, au fost rugaţi să renunţe, căci nu vor putea  intra decât atunci când vor fi atins un anumit grad de dezvoltare tehnologică şi spirituală… Nu ar fi dorit să dea ascultare sfatului, fapt ce a dus din partea  noastră la ameninţarea că întreaga poveste a acestor tehnologii va fi făcută publică…

De atunci drept răzbunare pentru faptul că nu au reuşit să aibă acces la această locaţie au pornit pe faţă războiul de distrugere economică a ţării noastre…

Cât o fi adevăr, cât o fi minciună ?… Eu tind să cred că e adevărat…   De-a lungul anilor de când mă ocup de studiul energiilor libere, a fenomenului OZN şi adiacent a aşa ziselor teorii ale conspiraţiei am ajuns să am un fler  care nu prea mă înşeală când vine vorba de asemenea lucruri. Cu stimă ! CCD 

Autor: Catalin Dan Carnaru

Sursa: http://blog.catalindancarnaru.ro/dacii-si-energia-libera-partea-a-doua/

PARTEA 1 AICI:   https://extraterestriiprintrenoi.wordpress.com/2014/01/06/dacii-si-energia-libera-partea-intai/

Reclame

9 gânduri despre „Dacii şi energia liberă Partea a doua

 1. Din tot articolul cheia/solutia mi se pare a partea cu dezvoltarea spirituala … se pare ca mai avem oleaca de lucrat la ea. caci daca noi am fi indeajuns de limpezi la cap nu am permite sa se intample atatea cate se intampla acum in tara asta…si poate ca asta ne trebuie ca sa ne trezim…. Daca nu ne trezim o sa fie tot mai rau….. pana ne saturam si ne trezim odata…..Cred ca primul pas ar fi sa intelegem ca oamenii de langa noi sunt tot oameni, vecinii, oamenii pe care-i vedem pe strada, in masini, in tramvai etc, ….ei nu sunt adversarii nostri in niciun fel….sunt tot oameni ….. poate doar la fel de deviati psihic cat suntem si noi…cred ca asta ar fi primul pas….

 2. http://ro.wikipedia.org/wiki/Cupru

  http://ro.wikipedia.org/wiki/Fier

  Este interesant cum o diferenta de 455 de grade Celsius poate face o alegere simpla in favoarea cuprului mai ales ca acesta vine in minereu cam deja aliat pentru a fi folosit atunci cand nu apare direct nativ cu puritate de 100 %. As fi curios daca semnatarul acestui articol a citit vreodata un manual de chimie de liceu sau daca a rasfoit vreodata o carte de metalurgie. Fierul din minereu combinat puternic cu oxigenul care trebuie eliminat pe cand cuprul daca nu vine in puritate de 100 % vine deja aliat pentru a forma bronzuri si alame.
  Ganditi-va simplu si eficient. Cata munca depui in realitate pentru a obtine fonta in primul rand din oxizii de fier din minereu, pentru ca apoi sa o transformi in otel si ulterior in obiecte de fier. In cazul cuprului trebuie doar topit si turnat apoi prelucrat fara sa mai fie nevoie sa scoatem oxigenul din compusii din minereu.
  Am zis si de temperatura de topire … Pentru fier avem 1538 de grade Celsius . Pentru cupru si aliajele sale (alame sau braonzuri) de-a gata amestecate in minereu avem maxim 1083 de grade Celsius. Caldura specifica fiind relativ apropiata intre cele doua metale putem spune ca pentru un kilogram de fier ca sa il aducem la topire ne trebuie cam de 1,5 ori mai multa caldura decat pentru un kilogram de cupru sau de aliaj de cupru deja existent in minereu.

  Aveti o problema de informare data de pseudo-stiinta nu de stiinta aia sceptica si exacta … Verificati-va cunostintele !

  • adevarul este ca nu ma prea pricep la aceste lucruri dar ca intotdeauna stiu sa ma informez. iata ce am aflat: supozitia facuta de dv cu ajutorul explicatiilor conventionale ale wikipedia cade in fata celor care fac minerit si metalurgie pentru ca ar fi frumos sa se gaseasca cuprul in stare pura, in cantitate mare si peste tot asa cum sugerati. pe de alta parte cuprul este un metal foarte moale care trebuie imbunatatit ca sa aiba o utilitate larga. de ce ar fi avut oamenii nevoie in antichitate pe scara larga de un astfel de metal?? iata aici ce spun specialistii:”În natură cuprul este prezent în 3 forme. Există minereuri care conţin cupru brut, din acestea poate fi extras cuprul prin topire, dar prezenţa minereurilor este rară. În prezent se extrage cupru din două tipuri de minereuri, din minereul de sulfură de cupru (cel mai frecvent în natură) sau din oxidul cupros (cuprit). Deoarece prezenţa în natură a sulfurii de cupru este mai mare vom prezenta mai jos prelucrarea acesteia.” http://www.cupru.com/minerit-siderurgie. ar mai fi un studiu al facultatii de medicina specializarea chimie organica, unde se vorbeste despre cupru. deci consider ca autorul articolului a stiu ce zice. http://www.scritube.com/stiinta/chimie/CUPRU42314412.php

 3. La ultimul dumneavoastra link draga doamna se pare ca nu ati bagat de seama cum la „Metode de obtinere” apare o reactie chimica foarte interesanta – Cu2S+Cu2O=6Cu+SO2 – care este putintel exoterma si practic simultan cu obtinerea de cupru metalic avem si un exces energetic folosibil in cuptoarele antice tocmai la concentrarea cuprului sulfuros si la pregatirea acestuia in combinatiile descrise in lucrare in care apar inclusiv minereuri de fier.

  Totusi … ” Pe la 1000o, oxidul cupric degaja oxigen si este deci un agent oxdant.” , ca sa citez din lucrare. In antiteza fierul nu reactioneaza astfel decat in prezenta aluminiului pur, dar temperatura care degaja conduce la captarea din atmosfera a oxigenului si astfel fierul se re-oxideaza. reducerea oxigenului din oxidul de fier se poate realiza cu randament ridicat doar in prezenta carbonului de puritate mare asa cum este cocs-ul, produs din carbune de tip huila.

  Cum in combinatiile de purificare a cuprului intra de cele mai multe ori silicatii acestia se gasesc de obicei in nisip si/sau piatra din care de cele mai multe ori erau realizate tocmai vasele de topire pentru rezistenta lor foarte mare la temperaturi ridicate in acele epoci. Preferabil ar fi ca atunci cand mai citati o sursa sa aveti in vedere ca s-ar putea sa nu sustina ca o concluzie afirmatiile dumneavoastra ci sa vi le contrazica.

  Autorul articolului de la ultimul link recunoaste ca zincul – un alt metal de aliere cu care cuprul formeaza alame asa cum este si vestitul „ORICALC” nu era cunoscut. Probabil ca metalurgii antici nu reusisera sa-l purifice ca atare. Asta nu inseamna ca in procesul de purificare al cuprului acesta nu ajungea in cele din urma sa se purifice. E adevarat ca probabil ca tot datorita fierului, dar acesta fiind si mai greu de „metalizat chiar si decat zincul avea sa fie mai tarziu descoperit si folosit ca atare. De fapt aparitia epocii fierului se datoreaza existentei fierului meteoric mai degraba decat a fierului de minereu. Fierul meteoric fiind mult mai bogat in elementul fier si mai simplu de purificat.

  Verificati-va cunostintele !

  • domnule tinculas, gulas, papricas. va rog eu mult sa nu mai cititi nimic de pe internet si nici nu mai incercati sa dati sfaturi atat timp cat prostia care va caracterizeaza nu va lasa sa vedeti cine a scris articolul si de unde este sursa. crede-ma nu toti prostii pot sa invete ceva de pe net.

 4. Mutumesc doamna pentru faptul ca nu mai aveti argumente reale. Faptul ca ma faceti pe mine prost ar trebui sa fie o insulta care sa ma enerveze. Problema este ca atunci cand cineva trece la insulte inseamna ca a pierdut deja polemica din lipsa de argumente si de informatii. Agresiunea verbala si mentala pe care dumneavoastra incercati sa o lansati catre mine nu face decat sa confirme parerea mea personala si subiectiva (cel putin eu asa imi consider parerile chiar si dupa ce le argumentez si le garnisesc cu informatii logice, rationale si verificabile).

  Va doresc cea mai lunga viata pe care mi-o pot imagina si plina de toate implinirile pe care mi le doriti mie !

 5. ok, va multumesc foarte mult. faptul ca avem pareri divergente nu are nici o legatura cu ceea ce v-as dori eu dv pentru ca sant un om extrem de constient si de sensibil. faptul ca nu santem pe aceeasi lungime de unda nu ma va face niciodata sa va doresc vreun rau. exclus. eu sant vegetariana pentru ca nu accept ca in secolul XXI omul sa nu constientizeze ca celelalte specii ale planetei nu sant cu nimic mai prejos decat el, cel insensibil si inconstient care le ucide pentru a-si umple matul. deci daca nu as putea face rau nici macar unui animal de ce as face acest lucru cu vreun om?? deci eu va doresc din inima tot binele din lume. in ceea ce priveste interventia dv o consider o parere legitima pe care o are fiecare din noi, ceea ce m-a facut sa reactionez in acest fel este faptul ca ati dorit in mod voit sa ma atacati dupa cum rezulta si din prima dv interventie „Verificati-va cunostintele !” cat si din a doua „inseamna ca a pierdut deja polemica din lipsa de argumente si de informatii.” pentru ca dupa cum v-am mai spus articolul nu imi apartine, deci in acest caz nu am ce argumente sa invoc ca sa sustin ceva ce nu am scris eu.

 6. jalnicul domn ticulas,este atat de complexat si de frustrat de existenta dominei sale incat la fiecare intervenie de toata jena,a dansului,nu rateaza sa nu isi arate ,,superioritatea,,printr-o aroganta greu de inteles si de suportat…

 7. Multumesc pentru compliment domnule Maris … Inseamna ca eu mai citesc ceva in afara biibliografiei prescrise prin acest site si peste toate imi pun intrebari si ma indoiesc de toate. Dumneata ?
  Jalnic este doar cel care crede si nu cerceteaza cat mai multe fatete posibile … jalnic este cel care nu se intreaba cata este informatia adevarata si cata intrebarea falsa … jalnic este cel care alege o extrema doar pentru ca respinge o alta extrema si nu alege calea cea mai grea a folosirii propriei ratiuni.
  Eu cu mandrie si superioritate afirm ca ma pot numi FIINTA RATIONALA, pentru ca nu astept niste extraterestri sau niste dumnezei sa imi arate cum sa gandesc si ce sa gandesc.
  Jalnic este cel care desi s-a nascut cu creier si ratiune alege sa se comporte si sa gandeasca precum o fiinta salbatica si animalica, asteptand sa i se dea totul de-a gata … Cine este jalnic cu adevarat ?
  „In cercul vostru stramt / Norocul va petrece / Ca eu in lumea mea ma simt / Nemuritor …”, rational si civilizat !

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s